Assessorament integral i auditories

El servei d’assessorament integral va dirigit a totes les parts implicades (des del camp al plat). L’auditoria és imprescindible per garantir la viabilitat del projecte. En aquest apartat podeu conèixer els serveis d’assessorament i auditoria.

Assessorament integral

  • Diagnosi del servei de menjador actual i estudi de la viabilitat del menjador ecològic
  • Hort: assessorament i acompanyament en el disseny i aprofitament d’una horta escolar ecològica
  • Dietètica i nutrició: revisió de menús o proposta de menús escolars saludables per temporades
  • Equipament: assessorament en el muntatge d’una cuina nova o en l’adaptació i equipament de l’existent a les necessitats dels menús saludables

Auditories

L’auditoria és una de les eines fonamentals per al seguiment i la millora del servei de menjador. Serveix tant per garantir-ne la qualitat i verificar el compliment dels requisits especificats en el contracte, com per identificar les oportunitats de millora.

N’hi ha de diferents tipus: integral, del sistema de gestió, de la proporció de producte ecològic i de proximitat, del procés (el personal del servei) o de la proposta alimentària (menú).