Què és un menjador ecològic?

Un menjador ecològic va més enllà de tenir un percentatge d’aliments ecològics en el menú, un menjador ecològic vol alimentar avui al mateix temps que garanteix una alimentació per demà. A més, cal considerar-lo com un projecte transversal que tingui en compte els diferents àmbits on es relaciona alimentació amb els nens i nenes: a casa, a l’escola, a la tenda, en el camp i amb qui produeix els aliments.

 • CONSUM DIARI DE VERDURES ECOLÒGIQUES DE TEMPORADA I PROXIMITAT.

  A la majoria de les escoles no hi ha verdures de temporada ni de proximitat, però sí que podem trobar cultiu d'hortalisses en la major part del territori. Les verdures fresques són el potencial del menú pels nutrients, varietat, gust…
 • PROTEÏNA VEGETAL ECOLÒGICA, UN COP PER SETMANA COM A MÍNIM

  El primer pas seria eliminar les proteïnes animals dels primer plats. Posteriorment s'introdueix la proteïna vegetal amb la combinació de cereal i llegum oferim una alternativa saludable, sostenible i econòmica.
 • EL 50% DELS ALIMENTS SÓN DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

  El preu del menú i les característiques del servei determinaran el 50% d’aliments ecològics; aquest tant per cent és plenament assumible per tots i cadascun dels serveis, independentment del preu final.
 • EL 50% DELS ALIMENTS ES COMPREN DIRECTAMENT A PRODUCTORS

  Prioritzar les compres a productors propers significa reduir la despesa en transport, garantir la continuïtat del productor i enfortir l’economia local. Som conscients que no sempre és possible fer aquestes compres directes, i per això fixem un tant per cent assumible pel servei.
 • EL SERVEI DE MENJADOR ESTÀ INCLÒS EN EL PROJECTE EDUCATIU

  Un menjador amb valors no només ha de ser un servei, sinó que ha de formar part del projecte educatiu de l’escola. D’aquesta manera, en garantim la continuïtat i tot el potencial com a projecte.