Qui som i què fem

Menjadors Ecològics som professionals de diferents àmbits d’actuació (producció, alimentació i educació), el 31 d’octubre del 2013 ens vam constituir com associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure la producció ecològica local i els menjadors ecològics i de proximitat com a model saludable, educatiu, sostenible i just.

La nostra experiència en el sector ens mostrava la necessitat de crear una entitat per donar suport, assessorament i formació, i que treballes conjuntament amb totes les parts implicades en els menjadors ecològics: productors, gestors, escoles, AMPAS, administració pública, entitats...

No ens dediquem a la gestió de menjadors escolars, la nostra feina consisteix en afavorir les relacions entre tots els agents involucrats: alimentació, producció i educació. I al mateix temps promoure el desenvolupament de les estructures necessàries per consolidar un sector que guarda un gran potencial.

Cal diferenciar els menjadors escolars amb alguns aliments ecològics en el menú (usualment macarrons, arròs i llenties) amb els menjadors ecològics que nosaltres promovem i recolzem.

Un veritable menjador ecològic és el què:

  • Prioritza les compres directes a productors propers per garantir la seva continuïtat, afavorir noves produccions,  reduir el transport i enfortir l’economia local.
  •  Aposta en el seu menú per un consum diari de verdura de temporada i proximitat, un equilibri entre les proteïnes animals i vegetals, així com per tota la riquesa de l’entorn.
  • És menjador de qualitat amb un acompanyament als infants en tot el temps del migdia, ja sigui en el menjador o l’hora de l’esbarjo.

Situació dels menjadors escolars a Catalunya

L’any 2010, la Taula de Treball tenia registrades quaranta escoles amb menjador ecològic  (menús amb tots o algun dels aliments ecològics)
A Catalunya hi ha 2.800 escoles.

Font: Arran de terra

La major part dels centres valoren de manera positiva el servei de menjador actual, sense tenir en compte com i on s’han produït els aliments, si el menú és adequat a les necessitats dels nens i nenes, o si el procés que se segueix és respectuós amb el medi ambient.

Pots consultar qui som i què hem fet aquest curs 2014-2015 aquí